Forsiden

Psykologerne


Lone kretzschmar

Født 1960.

Uddannet cand.psych. 1989. Autoriseret af psykolognævnet 1994. Godkendt af Dansk Psykologforening som specialist i psykoterapi 2003.

Videreuddannet som familieterapeut 1992 og psykoanalytisk psykoterapeut 1995.

Arbejdet 12 år i voksenpsykiatrien med psykoterapi til mennesker med stress og angstrelaterede tilstande, depression, spiseforstyrrelser, incest og personlighedsforstyrrelser. De sidste 4 år som ledende psykolog og leder af specialafsnit for personlighedsforstyrrelser, Bispebjerg Hospital.

Privatpraktiserende psykolog siden 1. juni 2006.

Ekstern lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet siden 2009.

Tilknyttet censorkorpset i psykologi ved universiteterne siden 2010.

Overenskomst med den offentlige sygesikring siden 2013.Magnus Biilmann

Født 1987.

Uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2016

Magnus Biilmann har igennem flere års arbejdet som rådgiver hos Børns vilkår samt i socialpsykiatrien (Støtte- og kontaktcentret i Linnégade) stiftet bekendtskab med en række forskellige typer problemstillinger som depression, angst, selvværdsproblematikker, kriser, og psykiatriske lidelser af forskellig art. Han har arbejdet med både børn, unge og voksne.

Magnus har desuden arbejdet med psykoterapi på Universitetets psykologiske klinik (Institut for Psykologi, KU) over en årrække.

På psykologistudiet har han specialiseret sig indenfor klinisk psykologi og er specielt velfunderet i psykoanalytisk tænkning og terapi.

På sidste år af studiet var Magnus praktikant i Psykologcenteret Israels Plads, hvorfor han har erfaring med og indblik i husets arbejdsmetoder.

Ansat som praksiskandidat hos Lone Kretzschmar fra 25. Januar 2016.

Som praksiskandidat tager Magnus imod alle typer klienter med eller uden henvisning fra egen læge.

Forside
Psykologerne
Psykoterapi
Den første samtale
Priser
Tilbud til professionelle
Kontakt
Besøg deres hjemmeside
Rømersgade 11, 1. sal | København K | 5059 9780 | lone@kretzschmar.dk