Forsiden

Psykoterapi


Det overordnede mål med psykoterapi er at lære os selv bedre at kende psykologisk set. Hertil knytter sig en række kortsigtede og langsigtede mål afhængig af den enkeltes problemstilling.

Kortsigtede mål kan være

Symptomlettelse
At kunne få dagligdagen til at hænge sammen
At vende tilbage til uddannelse eller arbejde
Fornyet håb for fremtiden

Langsigtede mål kan være

Personlig udvikling
Bedre evne til at indgå i nære relationer
Bedre evne til at indgå i samspil med andre mennesker
Større selvstændighed
Forstærket følelse af indre frihed og identitet

Den anvendte psykoterapeutiske metode er afhængig af problemstillingen, men vil altid rumme aspekter vedrørende:

Følelser
Tanker og forestillinger
Oplevelsen af sig selv og andre
Relationer til andre mennesker

I forløbet kan vægten være lagt på her og nu, men ofte vil det også være relevant at indrage tidligere oplevelser og erfaringer. Førløbet kan have forskellig længde og intensitet, hvilket aftales ved behandlingens start.
Forside
Psykologerne
Psykoterapi
Den første samtale
Priser
Tilbud til professionelle
Kontakt
Besøg deres hjemmeside
Rømersgade 11, 1. sal | København K | 5059 9780 | lone@kretzschmar.dk